Presentation av företaget  
 
 
  Fritz & Hettne Europajuridik HB är en juristbyrå med hög specialistkompetens och bestämda ändamål. Företaget, som bildades 1994, har tidigare bedrivit sin verksamhet från Stockholm och Luxemburg. I september 2001 flyttade företaget till sina nuvarande lokaler på den skånska landsbygden.

Europajuridik har som övergripande syfte att hjälpa människor och företag att tillvarata sina rättigheter framför allt mot stat och kommun och EU:s institutioner samt bedriva utbildning i europafrågor.

Europajuridik har följande målsättningar:

  1. Bidra med juridisk expertis till privatpersoner och företag i syfte att stimulera den europeiska integrationen i praktiken.
  2. Bistå enskilda klienter vars rättigheter har kränkts av myndigheter inom svensk förvaltning eller av EU:s institutioner.
  3. Bidra till att kunskapen om europarätten stärks inom såväl den offentliga som privata sektorn i Sverige.