Översättningar  
 
 
  Europajuridik åtar sig översättningsuppdrag avseende juridiska texter och liknande handlingar. Vi översätter från franska och engelska till svenska. Huvudansvarig för översättningarna är Maria Fritz som tidigare har arbetat som översättare vid EG-domstolen på freelace-basis.

I översättningsfrågor samarbetar vi med kammarrättsassessor Marika Pock, tidigare översättare vid EG-domstolens översättningsavdelning, och juristen, Henrik Paulander, tidigare granskare vid EG-domstolens översättningsavdelning.