Juridisk verksamhet  
 
 
 

1. Kvalificerad juridisk rådgivning till privatpersoner och företag

2. Rättsutredningar och juridiska analyser

3. Kurser och seminarier

 
 
 
  Kvalificerad juridisk rådgivning till privatpersoner och företag

Europajuridik hjälper privatpersoner och företag vars rättigheter har kränkts av svenska myndigheter eller av EU:s institutioner. I dessa ärenden utnyttjar vid vår långa erfarenhet av praktisk EG-rätt, bland annat från utrikesdepartementet och EG-domstolen. Vi har också särskild kompetens när det gäller EU:s allmänna rättsprinciper, EU:s stadga om grundläggande rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Europajuridik kan åta sig ärenden till lägre taxa om de är av principiellt intresse och överensstämmer med våra övergripande målsättningar.

Rättsutredningar och juridiska analyser

Inom Europajuridik finns en blandning av praktisk erfarenhet och hög akademisk kompetens, vilket gör att vi är särskilt lämpade för kvalificerade utrednings- och konsultuppdrag. Vi utför rättsutredningar och andra juridiska analyser inom skilda EG-rättsliga områden, särskilt rörande EU:s inre marknad, dvs. de fyra friheterna samt bestämmelserna om konkurrens, statsstöd och offentlig upphandling m.m. För större utredningsuppdrag kan vi också inhämta annan specialistkompetens. Vi samarbetar t.ex. med Atrax Energi AB i Stockholm.

Kurser och seminarier

Europajuridik har till syfte att bidra till att kunskapen om europarätten stärks inom såväl den offentliga som privata sektorn i Sverige. Vi har lång erfarenhet av att utarbeta, anordna och hålla kurser och seminarier. Vi har möjlighet att hålla mindre kurser och seminarier i egna lokaler, men är främst inriktade på att hålla dem på plats hos kunden och skräddarsy dem för dennes behov. I mer omfattande projekt samarbetar vi med VJS (Institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer) och SIPU Förvaltningsutveckling.